Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

 

A www.olelolohullam.hu honlapon található tartalom (audio és vizuális elemek - különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal az ÖLELŐHULLÁM Kft. (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik.

 

A tartalom bármely gazdálkodó szervezet vagy magánszemély kizárólag saját céljára szabadon felhasználható.
A tartalom bármilyen egyéb célú felhasználását (ideértve különösen az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét) a Jogtulajdonos az alábbiak szerint engedélyezi:

A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 50.000.- Ft, amely nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt is Jogtulajdonos számára átengedni.

 

A felhasználónak a felhasználás tényét és mértékét (felhasznált tartalmi elemek, felhasználás időtartama, felhasználás módja) a Jogtulajdonos felé írásban be kell jelenteni. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot magának, hogy a felhasználási engedélyt megtagadja.

 

A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amelyet Felhasználó 8 banki munkanapos átutalással teljesít. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya annak, hogyJogtulajdonos a számlát kiállítsa Felhasználónak.
A fentiektől eltérő felhasználási feltételek a Jogtulajdonossal való előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók.

 

A honlap tulajdonosa felhívja a figyelmet, hogy az itt elhelyezett tartalmak nem orvosi eljárások és semmilyen esetben nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt! A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja! Egészségügyi problémák esetén az itt leírtak kizárólag szakorvossal egyeztetett esetben hasznosíthatóak!

 

A honlap tulajdonosa mindent megtesz, hogy az itt elhelyezett információk frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő károkért! A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a jelen honlap tulajdonosát semmiféle felelősség nem terheli.

 

A személyes adatok védelméről:

Jogtulajdonos a honlap üzemeltetése során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatokról védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. A személyes adatoknak az ÖLELŐHULLÁM Kft. részére történő eljuttatásával minden érdekelt egyben hozzájárul, hogy Jogtulajdonos az adatait a jogszabályban leírtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. Jogtulajdonos az így tudomására jutott adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett hozzájárulásával adja át.
A megadott adatokat és információkat ÖLELŐHULLÁM Kft. különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használja fel:
• megrendelések intézése,
• tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, akciókról,
• nyereményjátékok bonyolítása.